Zajistěte kalibrace svých měřidel
v naší akreditované kalibrační laboratoři č. 2240

Na kvalitu služeb jsme nikdy nedostali jedinou reklamaci.
Akreditaci máme na kalibraci měřidel v oboru měření délky, rovinného úhlu a tlaku dle ČSN EN ISO /IEC 17025 : 2018.
Mimo akreditované obory zvládáme i kalibrace vodovah , měřicích pásem, poloměrových či závitových šablon.

 

 

Naši specialisti odvedou práci precizně, rychle a za dobrou cenu

Naše kalibrační postupy i vystavené kalibrační listy splňují ty nejnáročnější požadavky mezinárodních norem:

 • EN ISO 17025
 • EN ISO 9000
 • EN ISO 14000
 • a další normy

 

Na délku, tlak a rovinný úhel máme akreditaci už od roku 1996

Ozvěte se nám ohledně…

1

Kalibrace v oboru měření délky

 • kalibrace koncových měrek do 500 mm
 • kalibrace kalibrů (hladkých a závitových kroužků, měřících drátků na závity, spároměrek, válečkových měrek, válcových, třmenových, plochých, závitových a dalších kalibrů)
 • kalibrace mikrometrických měřidel (mikrometrů třmenových a dutinových, hloubkoměrů, mikropasametrů, dutinoměrů, odpichů a dalších měřidel)
 • kalibrace úchylkoměrných měřidel (úchylkoměrů, pasametrů, dutinoměrů, a dalších měřidel)
 • kalibrace posuvných měřidel, lesnických průměrek, hloubkoměrů, výškoměrů a dalších komunálních délkových měřidel
 • kalibrace ocelových délkových měřítek, svinovacích a teleskopických metrů a dalších délkových měřidel
 • kalibrace vlasových, nožových, plochých, příložných a sinusových úhelníků
 • kalibrace nožových a sinusových pravítek
 • kalibrace válců kolmosti
 • kalibrace příměrných pravítek

2

Kalibrace v oboru měření rovinného úhlu

 • kalibrace univerzálních, obloukových a optických úhloměrů

3

Kalibrace v oboru měření tlaku

 • kalibrace deformačních tlakoměrů, rozsah 0 – 50 MPa, třídy přesnosti 0,4 – 4

Na tyto oblasti činnosti akreditaci nemáme, na naší pečlivosti to ale nic nemění

4

Kalibrace měřidel času

 • kalibrace mechanických stopek

5

Kalibrace ostatních měřidel

 • kalibrace vodovah
 • kalibrace poloměrových a závitových šablon
 • kalibrace příměrných desek
 • kalibrace měřicích pásem (lesnických a dalších)

Doručte nám měřidla poštou, dopravní službou nebo osobně

Vrátíme vám je perfektně seřízená i s kalibračním listem.